Diagnostisk udredning

Hvad er en diagnostisk udredning?

Udredning af psykopatologi betyder, at jeg undersøger, om du har symptomer på en given psykisk lidelse. For at jeg kan stille en diagnose, skal du have bestemte symptomer. Diagnoser har en central placering i den måde, vi får adgang til behandling på.  

Diagnosen er væsentlig for dig i forhold til at forstå dig selv og dine adfærdsmønstre og oplevelser, som er vanskelige at håndtere mm. Det kan også give mening for din familie eller venner, for de har jo været vidne til, at du har kæmpet dig igennem mange ting og det er en lettelse endelig at få at vide, at der rent faktisk er noget og forhåbentlig også en behandling.  

Det er vigtigt at understrege, at en diagnose ikke kan stå alene i forståelsen eller forklaringen af ”hvorfor noget er som det er” – og at vi alle først og fremmest er mennesker – ingen er nogensinde ”bare sin diagnose”.  

Hvilke gode ting kan følge med en diagnose? 

En diagnose kan give dig mening og forståelse og den kan udløse nemmere adgang til hjælp og behandling og give dig anerkendelse og samhørighed i forhold til andre. En diagnose kan også få dig til at tænke over dit liv og tage stilling til, hvad der er realistisk.  

Det kan være, du finder ud af, at du vil passe bedre på dig selv og blive mere bevidst om dine værdier og hvem du ønsker at være som menneske.  

*Det er naturligvis helt uforpligtende