Diagnostisk udredning

Hvad er en diagnostisk udredning?

Udredning af psykopatologi betyder, at jeg undersøger, om du har symptomer på en given psykisk lidelse. For at jeg kan stille en diagnose, skal du have bestemte symptomer. Diagnoser har en central placering i den måde, vi får adgang til behandling på.  

Diagnosen er væsentlig for dig i forhold til at forstå dig selv og dine adfærdsmønstre og oplevelser, som er vanskelige at håndtere mm. Det kan også give mening for din familie eller venner, for de har jo været vidne til, at du har kæmpet dig igennem mange ting og det er en lettelse endelig at få at vide, at der rent faktisk er noget og forhåbentlig også en behandling. Nedenstående er links til psykiatriske lidelser: 

 

*Det er naturligvis helt uforpligtende