En sagkyndig erklæring

En sagkyndig erklæring er en grundig undersøgelse

Jeg er tilknyttet Familieretshuset som ekstern konsulent. I vil som forældre blive mødt med respekt og ro i jeres situation og min erklæring har altid jeres barn for øje.  

Det er Familieretshuset, der indhenter en sagkyndig erklæring om jer som forældre i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. I Familieretshuset er der særlig fokus på familiernes individuelle udfordringer med henblik på at sikre de bedste løsninger for det enkelte barn.  

Når en sag om forældremyndighed, jeres barns bopæl eller samvær er under behandling i Familieretshuset, kan Familieretshuset beslutte at iværksætte en sagkyndig erklæring. 

En sagkyndig erklæring er en grundig undersøgelse af jeres psykiske og personlige forhold med henblik på at belyse jeres muligheder for at tilbyde barnet gode udviklings- og trivselsbetingelser. 

En sagkyndig erklæring beror på kliniske samtaler og psykologisk testning samt alle de sagsakter, jeg modtager fra Familieretshuset.   

En sagkyndig erklæring iværksættes typisk i de tilfælde, hvor jeres barn befinder sig i en udsat situation på grund af psykiske, fysiske eller sociale belastninger i jeres familie eller på grund af jeres konfliktfyldte samarbejde, eller påstande om vold i familien, andre grænseoverskridende handlinger eller misbrug.  

Det kan også være i de tilfælde, hvor der er tale om lang tids adskillelse mellem jeres barn og den ene af jer forældre.   

Jeg har meget stor erfaring med psykiatriske såvel som retslige problemstillinger og konflikter og sociale problemstillinger efter mange års arbejde i retslig psykiatri og almen psykiatri. Jeg har stor viden om betydningen af risikofaktorer som vold, misbrug og psykisk sygdom og hvordan det påvirker jeres barns udvikling.  

Jeg møder ikke jeres barn under udarbejdelse af en sagkyndig erklæring, men jeg tager altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres barn. Derved bliver den sagkyndige erklæring en del af belysningen af børneperspektivet på forældrenes sag i det familieretlige system.

Læs også: Børns reaktioner og behov i skilsmisser her

 

 

*Det er naturligvis helt uforpligtende