Behandling

Hos mig kan du forvente, at jeg er venlig og rolig og at jeg hjælper dig med det, du kommer med. 

Mit faglige ståsted er psykodynamisk. Det betyder, at vi arbejder med at forstå de udfordringer og problemer, du har i et livshistorisk perspektiv. Det giver kun mening at tale om, hvordan det var i din barndom – i sammenhæng med hvordan det viser sig i din dagligdag / i dit aktuelle liv nu. At arbejde psykodynamisk betyder også, at have fokus på både de følelsesmæssige og kognitive sider ved en problemstilling.

Du skal have en henvisning fra din læge for at få tilskud til behandling hos mig. Henvisningen skal tages i brug senest tre måneder efter, den er blevet udstedt.

Der kan efter lægehenvisning ydes tilskud til psykologhjælp til: 

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

 

Samarbejdspartner

Hvis du har brug for kognitiv adfærdsterapeutisk behandling henviser jeg til min kollega psykolog Lizette Myrting https://psykolog-specialist.dk/

*Det er naturligvis helt uforpligtende

TAVSHEDSPLIGT Som privatpraktiserende psykolog har jeg tavshedspligt. Det betyder, at jeg ikke må videregive oplysninger, der er personhenførbare. Det gælder både forløbet, indholdet og kontakter der kan lede op til et forløb. Du kan altså have tillid til, at der i konsultationen er et fortroligt rum hos mig.