Kontakt

Telefon: +45 2921 9429 
Læg gerne besked eller send sms og jeg vender tilbage til dig indenfor 24 timer. 

Telefontid onsdag – torsdag – fredag kl. 8.00-8.30

Adresse 
Specialpsykolog Mette Brinck 

Nørreport 26 D 1. sal.  

8000 Aarhus C  

Transport 
Klinikken ligger bag den røde bygning, der hedder Advokat Kompagniet ved Nørre Port.

Praktisk information

Der er betalingsparkering på P-pladsen foran klinikken. Vil du gerne holde gratis i 3 timer, kan du nemt finde en P-plads på Århus Ø i parkeringsbåsene 5 minutters gang fra os. Kommer du med offentlig transport, kan du stå af ved Nørre Port, som er 200 meter væk.

VIGTIGT INFO
* Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig og dine helbredsmæssige og personlige forhold, såsom navn, adresse, email, telefon, personnummer, familierelationer, uddannelse og arbejde mm. Sagsakter fra andre, hvor din situation er beskrevet og psykologisk testning indgår ligeledes som personfølsomme oplysninger. 
 

Formålet er at give dig den bedst mulige udredning og behandling ved udarbejdelse af erklæringer til brug for myndigheder såvel som kommunikation med sundhedspersoner som læger eller sygehuse. Der kan også være tilfælde, hvor jeg skal håndtere forespørgsler og klager fra andre og der kan være tvister med en tredjepart. Herudover er jeg som psykolog forpligtiget til at behandle en række personoplysninger om dig i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Dine oplysninger opbevares jf. journalføringsbekendtgørelsen i minimum 5 år, hvorefter de som udgangspunkt destrueres.   

Hvis du ønsker at indsende personfølsomme oplysninger brug venligst kontaktformularen.