Hvem er jeg?

Jeg hedder Mette Brinck. Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1992 og autoriseret som psykolog i 1996.

I 2015 blev jeg godkendt som specialpsykolog i voksen psykiatri. Det betyder at jeg har gennemgået en 4-årig uddannelse i voksenpsykiatrien, hvor jeg har opnået indgående kendskab til psykiske lidelser, behandlingsmuligheder samt psykopatologiske udredninger. 

Jeg har igennem mange år været ansat dels i retspsykiatrien og dels i almenpsykiatrien, hvor jeg har erfaring med udredning, behandling og medicin. Jeg har været psykolog for mennesker med skizofreni, affektive lidelser, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, selvskade, autisme spektrum lidelser mm.

Derudover har jeg meget lang erfaring med retspsykiatriske problemstillinger og arbejder stadig indenfor Kriminalforsorgen med mennesker med svære traumer samt alkohol- og stofafhængighed.

I mit arbejde som psykolog, tager jeg udgangspunkt i, at ethvert menneske er først og fremmest et menneske.

Jeg tilbyder behandling, udredning, supervision og psykologsamtaler.

Jeg glæder mig til at møde dig!

*Det er naturligvis helt uforpligtende

Uddannelse og arbejdserfaring

2021    Diplomfag i Ledelse, Århus Erhvervsakademi 
2021   Leanledelse i praksis, Region Syddanmark  
2015    Specialpsykolog i voksen psykiatri, Århus Universitetshospital  
2009    Godkendt specialist i Psykopatologi (voksne) v/Dansk Psykolog Forening 
2003    2 årig Uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi, Århus Universitetshospital  
1996    Autorisation v/ Dansk Psykolog Forening 
1992    Cand. Psych. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 

2023               Egen praksis og specialkonsulent i Kriminalforsorgen
1999 – 2023    Egen praksis som bibeskæftigelse 
2021 – 2023    Ledende psykolog af Klinik for PTSD og Angst, Aarhus Universitetshospital
2017 – 2021    Ledende psykolog af Psykologerne på Middelfart Psykiatriske Afdeling   
2015 – 2017   Specialpsykolog på retspsykiatrisk sengeafsnit, Skejby 
2015 – 2017   Uddannelsesansvarlig for specialpsykologuddannelsen i voksenpsykiatri, AUH  
2000 – 2015   Psykolog på Retspsykiatrisk Ambulatorium, Risskov.  
1999 – 2000   Psykolog på psykoseafsnit, Odense Universitetshospital, Odense 
1996 – 1999   Psykolog i revalideringsområdet Århus Amt 
1992 – 1996   Psykolog i Børn – og Unge Psykiatri, Herning Sygehus samt PPR 

*Det er naturligvis helt uforpligtende