Psykologiske undersøgelser

Få afklaring!

En psykologisk undersøgelse er en kombination af samtaler og kognitive tests og personlighedsmæssige tests. Det kan være WAIS-IV (kognitiv test) og eller en MCMI-III eller SCID-5 (personlighedstest).  

WAIS-IV bruges i udredning af mange forskellige former for problemstillinger, eksempelvis ved høj begavelse, mental retardering, ADHD, autisme, læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder, indlæringsvanskeligheder af forskellig art og meget mere.

WAIS-IV bruges som regel som det grundlæggende i en psykologisk undersøgelse og er det brede kognitive element i udredningen og giver omfattende viden om og indsigt i din kognitive funktion.

Psykologisk testning kan afklare, hvilke udfordringer du har, og hvilken form for støtte der skal til for at hjælpe dig videre i tilværelsen eller på arbejdsmarkedet. I en psykologisk undersøgelse anvendes også forskellige opgaver eller spørgeskemaer, som kan afdække dine problemer. Det overordnede formål er at få en bedre forståelse af din problematik, så det bliver lettere at give dig lige netop den støtte, som du har brug for, så du kan komme til at fungere bedre i hverdagen.  

En psykologisk undersøgelse har dig i centrum. Vi vil gennem samtaler og testning få afklaret dit funktionsniveau, så det bliver tydeligt hvilke ressourcer og hvilke udfordringer, du har og hvilken støtte, du har brug for. Det er vigtigt, du ved, at mindst halvdelen af undersøgelsen indebærer samtale med dig, for det er dig, det handler om. Du bliver mødt med forståelse og respekt og får god tid til at fortælle om din baggrund og hvordan du oplever din situation.  

*Det er naturligvis helt uforpligtende

Hvad er en WAIS-testning?  

WAIS-IV er en intelligenstest, der dækker i alderen 16-90 år og som vurderer dine kognitive evner.Prøven består af en lang række delprøver i følgende fire indekser:  Verbal Forståelses Indeks – Perceptuel Ræsonnerings Indeks – Arbejdshukommelses Indeks – Forarbejdningshastigheds Indeks. Ud fra disse indekser kan din IQ uddrages. WAIS tager afsæt i en normalfordeling, hvor området for normalbegavelse ligger på plus/minus en standardafvigelse fra gennemsnittet på 100, dvs. IQ-området mellem 85-115. Under testningen er der rig mulighed for kliniske observationer af arbejdsstrategier, relationskompetencer, selvindsigt og struktureringsevner. WAIS anvendes, når der er brug for at forstå, hvordan du opfatter din verden og lærer af den. WAIS giver et solidt grundlag for forståelse af de udfordringer, du står overfor og hvordan der reageres herpå.  

*Det er naturligvis helt uforpligtende

Tilføj din overskrift her